Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 64 67 75 103
Nettoomsättning (tkr) 268 880 249 907 256 034 284 298
Rörelseresultat (tkr) 23 327 14 574 197 -3 812
Årets resultat (tkr) 17 336 9 957 -1 037 -1 210
Summa eget kapital (tkr) 92 510 77 391 67 697 67 938
Rörelsemarginal % 8.7 5.8 0.1 -1.3
Avk. eget kapital % 20.4 13.7 -1.5 -2.2
Soliditet % 53.5 42.7 41.3 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 201 3 730 3 414 2 760
Resultat/anställd (tkr) 364 218 3 -37
Lön/anställd (tkr) 819 589 740 672