Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 69 61 64 54
Nettoomsättning (tkr) 267 078 238 038 220 747 155 744
Rörelseresultat (tkr) 18 382 23 352 14 024 -2 721
Årets resultat (tkr) 10 918 15 850 10 734 -3 271
Summa eget kapital (tkr) 80 618 66 062 47 240 36 506
Rörelsemarginal % 6.9 9.8 6.4 -1.7
Avk. eget kapital % 19.8 33.1 25.6 -8.6
Soliditet % 50.3 49.6 37 27.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 871 3 902 3 449 2 884
Resultat/anställd (tkr) 266 383 219 -50
Lön/anställd (tkr) 803 827 801 757