Analys

Omsättning

Hafa Brand Group Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. 21405 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hafa Brand Group Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

Hafa Brand Group Aktiebolag har under det senaste året 61 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.07.

Soliditet

Hafa Brand Group Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 37.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 7%.

Värderating

Hafa Brand Group Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.