Koncern

KoncernInfo 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 1 195 1 206 1 034 1 009
Nettoomsättning (tkr) 4 004 900 3 504 000 3 386 100 3 818 100
Rörelseresultat (tkr) 523 100 663 600 771 700 812 400
Årets resultat (tkr) 335 800 426 500 503 000 622 900
Summa eget kapital (tkr) 3 144 300 2 467 400 2 573 700 2 674 700
Rörelsemarginal % 13.1 18.9 22.8 21.3
Avk. eget kapital % 12 16.9 19.2 26.8
Soliditet % 31.2 29 32.4 33.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 351 2 905 3 275 3 784
Resultat/anställd (tkr) 438 550 746 805
Lön/anställd (tkr) 562 502 564 575