Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 1 0 0
Rörelseresultat (tkr) -1 057 -258 -1 594 -1 847
Årets resultat (tkr) -367 -1 496 -361 -693
Summa eget kapital (tkr) 3 705 4 072 5 568 3 260
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -9.4 -31 -8.2 -3.4
Soliditet % 41.2 40.6 43.3 23.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -