Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 372 372 372 372
Rörelseresultat (tkr) -91 -374 -47 4
Årets resultat (tkr) 0 42 -47 4
Summa eget kapital (tkr) 175 175 133 180
Rörelsemarginal % -24.5 -100.5 -12.6 1.1
Avk. eget kapital % -52 -242.9 -30 2.2
Soliditet % 12.6 15.3 9.7 13.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -