Koncern

KoncernInfo 2002-12 2001-12 2000-12
Antal anställda 557 596 629
Nettoomsättning (tkr) 499 105 513 413 587 683
Rörelseresultat (tkr) 15 559 3 980 40 967
Årets resultat (tkr) -17 512 1 740 46 351
Summa eget kapital (tkr) 216 418 231 032 231 772
Rörelsemarginal % 3.1 0.8 7
Avk. eget kapital % -1.9 2 0
Soliditet % 57.1 55.6 53.1
Omsättning/anställd (tkr) 896 861 934
Resultat/anställd (tkr) 28 7 65
Lön/anställd (tkr) 405 401 390