Företagets verksamhet

Bolaget skall driva värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.