Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -6 0 -1 -8
Årets resultat (tkr) - - 2 -8
Summa eget kapital (tkr) 139 140 139 137
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 2.2 -5.7
Soliditet % 60.2 60.6 60.2 58.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -