Koncern

KoncernInfo 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 722 1 705 1 527 1 619
Nettoomsättning (tkr) 6 338 000 6 712 000 7 081 000 6 671 000
Rörelseresultat (tkr) 959 000 903 000 1 071 000 1 114 000
Årets resultat (tkr) 693 000 698 000 762 000 804 000
Summa eget kapital (tkr) 3 964 000 3 767 000 3 514 000 3 239 000
Rörelsemarginal % 15.1 13.5 15.1 16.7
Avk. eget kapital % 17.9 19.2 22.6 27.3
Soliditet % 70.1 65.7 59.2 57.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 681 3 937 4 637 4 120
Resultat/anställd (tkr) 557 530 701 688
Lön/anställd (tkr) 590 617 626 550