Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 756 771 908 811
Nettoomsättning (tkr) 3 020 815 2 925 741 2 892 048 2 877 319
Rörelseresultat (tkr) 692 629 629 833 887 636 540 191
Årets resultat (tkr) 295 175 263 391 559 039 45 186
Summa eget kapital (tkr) 3 279 702 3 038 358 2 864 289 2 350 905
Rörelsemarginal % 22.9 21.5 30.7 18.8
Avk. eget kapital % 9.3 8.9 21.4 1.9
Soliditet % 14.4 14.1 14 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 996 3 795 3 185 3 548
Resultat/anställd (tkr) 916 817 978 666
Lön/anställd (tkr) 638 642 505 533