Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 873 863 642 825
Rörelseresultat (tkr) -2 425 63 133 98 232 57 980
Årets resultat (tkr) 58 654 56 729 88 348 48 798
Summa eget kapital (tkr) 799 757 788 103 816 374 772 026
Rörelsemarginal % -277.8 7 315.5 15 300.9 7 027.9
Avk. eget kapital % 7.6 7.1 11.6 6.6
Soliditet % 42.1 41.5 42.3 40.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -