Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt driva därmed förenlig verksamhet.