Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 54 823 50 270 50 496 48 071
Rörelseresultat (tkr) 36 573 33 180 33 465 32 991
Årets resultat (tkr) 6 906 2 951 1 231 7 346
Summa eget kapital (tkr) 46 058 36 743 30 790 29 583
Rörelsemarginal % 66.7 66 66.3 68.6
Avk. eget kapital % 67.4 64.1 89.3 102.5
Soliditet % 14 11.5 9.7 9.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -