Koncern

KoncernInfo 2005-06 2004-06 2003-06 2002-06
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 2 745 2 744 3 348 4 661
Rörelseresultat (tkr) 398 333 782 1 269
Årets resultat (tkr) 1 134 2 404 478 78
Summa eget kapital (tkr) 9 252 8 118 5 714 5 236
Rörelsemarginal % 14.5 12.1 23.4 27.2
Avk. eget kapital % 13 27.6 8.7 1.5
Soliditet % 78.4 76 68.5 67.5
Omsättning/anställd (tkr) 915 915 1 116 1 554
Resultat/anställd (tkr) 133 111 261 423
Lön/anställd (tkr) 275 314 323 527