Företagsinformation 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 4 61 83
Rörelseresultat (tkr) -161 -308 4 862 76
Årets resultat (tkr) 1 263 2 108 6 210 1 011
Summa eget kapital (tkr) 14 354 13 092 14 584 11 074
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 9.2 15.2 48.4 9.6
Soliditet % 99 99.3 99.8 98.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -