Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 978 980 958 926
Nettoomsättning (tkr) 6 302 000 4 910 000 5 362 000 5 314 000
Rörelseresultat (tkr) 796 000 682 000 758 000 876 000
Årets resultat (tkr) 242 000 278 000 527 000 297 000
Summa eget kapital (tkr) 6 278 000 5 861 000 5 674 000 5 289 000
Rörelsemarginal % 12.6 13.9 14.1 16.5
Avk. eget kapital % 12.4 9.9 10.9 15.9
Soliditet % 46.2 49 50.5 50.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 444 5 010 5 597 5 739
Resultat/anställd (tkr) 814 696 791 946
Lön/anställd (tkr) 810 765 769 761