Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 658 651 627 599
Nettoomsättning (tkr) 2 674 000 2 222 000 2 286 000 2 274 000
Rörelseresultat (tkr) 630 000 418 000 460 000 616 000
Årets resultat (tkr) 14 000 7 000 -38 000 44 000
Summa eget kapital (tkr) 4 234 078 3 937 876 4 030 168 4 000 340
Rörelsemarginal % 23.6 18.8 20.1 27.1
Avk. eget kapital % 15.4 10.5 10.5 14.4
Soliditet % 46.1 45.9 49.5 52
Omsättning/anställd (tkr) 4 064 3 413 3 646 3 796
Resultat/anställd (tkr) 957 642 734 1 028
Lön/anställd (tkr) 813 762 772 766