Analys

Omsättning

Tekniska verken i Linköping AB (publ) har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 25%. 22362 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tekniska verken i Linköping AB (publ) har det senaste året en rörelsemarginal på 23.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%.

Antal anställda

Tekniska verken i Linköping AB (publ) har under det senaste året 651 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.25.

Soliditet

Tekniska verken i Linköping AB (publ) har under det senaste året en soliditet på 49.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%.

Värderating

Tekniska verken i Linköping AB (publ) har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.