Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utvinning och tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installation- och anläggningsverksamhet, beriva teknisk, ekonomisk, juridisk och administrativ konsultverksamhet samt tillhandahålla tjänster på samma områden, äga och förvalta fastigheter samt aktier och annan lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.