Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -1 0 0 0
Årets resultat (tkr) -126 536 -70 -188 595 1
Summa eget kapital (tkr) 1 633 1 100 1 170 160 315
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -9 267.3 -6.2 -233.8 -0.2
Soliditet % 1.2 100 4 84.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -