Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.