Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att bedriva försäljning av och utöva monterings- och serviceverksamhet på industriportar samt därmed förenlig verksamhet.