Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 380 405 406 344
Nettoomsättning (tkr) 1 010 583 1 061 793 1 074 716 954 816
Rörelseresultat (tkr) 50 094 48 743 40 375 34 726
Årets resultat (tkr) 1 056 -3 296 -842 -1 730
Summa eget kapital (tkr) 82 110 81 054 45 683 37 550
Rörelsemarginal % 5 4.6 3.8 3.6
Avk. eget kapital % 60.6 72.4 90.3 138.3
Soliditet % 25.2 26.3 16.9 13
Omsättning/anställd (tkr) 2 659 2 622 2 647 2 776
Resultat/anställd (tkr) 132 120 99 101
Lön/anställd (tkr) 724 725 704 727