Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.