Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 470 95 659 114
Rörelseresultat (tkr) 1 425 33 497 -31
Årets resultat (tkr) 1 425 37 501 -42
Summa eget kapital (tkr) 4 148 2 723 2 687 2 185
Rörelsemarginal % 96.9 34.7 75.4 -27.2
Avk. eget kapital % 41.5 1.4 20.6 -1.9
Soliditet % 63.6 53.3 59.2 30.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -