Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 17 15 14
Nettoomsättning (tkr) 60 611 58 596 56 965 50 641
Rörelseresultat (tkr) 14 633 15 128 15 964 22 180
Årets resultat (tkr) 6 319 6 707 7 704 13 240
Summa eget kapital (tkr) 87 130 80 811 73 707 65 208
Rörelsemarginal % 24.1 25.8 28 43.8
Avk. eget kapital % 7.5 9.2 12.2 22.6
Soliditet % 18.5 18.8 17.8 16.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 190 3 447 3 798 3 617
Resultat/anställd (tkr) 770 890 1 064 1 584
Lön/anställd (tkr) 532 517 509 526