Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt och indi- rekt bedriva handel med dagligvaror, bistå med utveckling av af- färsverksamhet, in- och uthyrning av butikslokaler, driva parti- handel inom dagligvarubranschen, partihandel med läkemedel, äga och förvalta aktier och fastigheter ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.