Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 703 2 518 2 321 2 144
Nettoomsättning (tkr) 49 162 050 47 660 672 44 382 291 42 192 800
Rörelseresultat (tkr) 781 430 694 796 545 409 522 974
Årets resultat (tkr) -4 487 3 675 -88 104 -19 050
Summa eget kapital (tkr) 533 226 400 884 305 866 374 054
Rörelsemarginal % 1.6 1.5 1.2 1.2
Avk. eget kapital % 161.6 180.4 159.1 123.3
Soliditet % 5.9 5.3 5.4 6.9
Omsättning/anställd (tkr) 18 188 18 928 19 122 19 679
Resultat/anställd (tkr) 289 276 235 244
Lön/anställd (tkr) 654 660 655 638