Koncern

KoncernInfo 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Antal anställda 99 120 126 128
Nettoomsättning (tkr) 88 457 78 623 96 510 67 767
Rörelseresultat (tkr) -33 144 -48 683 -12 181 -28 477
Årets resultat (tkr) -33 447 -53 650 -11 305 -12 889
Summa eget kapital (tkr) 34 203 67 522 88 643 100 548
Rörelsemarginal % -37.5 -61.9 -12.6 -42
Avk. eget kapital % -65.8 -68.7 -12 -15.3
Soliditet % 25.5 40.4 54 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 894 655 766 529
Resultat/anställd (tkr) -335 -406 -97 -222
Lön/anställd (tkr) 619 573 538 531