Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 4
Nettoomsättning (tkr) 2 899 3 331 4 207 2 258
Rörelseresultat (tkr) -6 547 -7 566 -3 329 -6 038
Årets resultat (tkr) -2 421 -1 196 -1 297 -6 776
Summa eget kapital (tkr) 185 027 187 448 189 644 191 841
Rörelsemarginal % -225.8 -227.1 -79.1 -267.4
Avk. eget kapital % -1.2 -0.6 0.4 -3.5
Soliditet % 99.2 95.3 95.6 89.9
Omsättning/anställd (tkr) 580 666 841 565
Resultat/anställd (tkr) -1 309 -1 513 -666 -1 510
Lön/anställd (tkr) 1 066 1 263 1 247 1 114