Företagets verksamhet

Bolaget ska driva handel med present-, kampanj- och reklamartik- lar till företag, institutioner samt djur- och nöjesparker samt därmed förenlig verksamhet.