Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 110 13 46 28
Rörelseresultat (tkr) 13 -24 -1 1
Årets resultat (tkr) 13 -26 1 1
Summa eget kapital (tkr) 842 829 855 854
Rörelsemarginal % 11.8 -184.6 -2.2 3.6
Avk. eget kapital % 1.6 -3.1 -0.5 -0.5
Soliditet % 98.8 96.1 86.6 79.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -