Koncern

KoncernInfo 2001-12 2000-12
Antal anställda 108 107
Nettoomsättning (tkr) 47 436 54 569
Rörelseresultat (tkr) -1 842 3 095
Årets resultat (tkr) -428 3 661
Summa eget kapital (tkr) 16 825 16 858
Rörelsemarginal % -3.9 5.7
Avk. eget kapital % -10.6 0
Soliditet % 50.5 52.2
Omsättning/anställd (tkr) 439 510
Resultat/anställd (tkr) -17 29
Lön/anställd (tkr) 118 116