Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 51 51 51 46
Nettoomsättning (tkr) 298 184 271 575 324 292 281 316
Rörelseresultat (tkr) 37 421 12 960 21 449 13 045
Årets resultat (tkr) 3 425 9 068 1 796 9 585
Summa eget kapital (tkr) 114 977 115 207 106 214 107 220
Rörelsemarginal % 12.5 4.8 6.6 4.6
Avk. eget kapital % 33 8.1 19.1 8.8
Soliditet % 54.7 55.9 62.4 64.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 847 5 325 6 359 6 116
Resultat/anställd (tkr) 734 254 421 284
Lön/anställd (tkr) 656 664 683 685