Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning och försäljning samt han- del med kemiska produkter, bedriva därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter samt aktier och lös egendom.