Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 160 161 166 177
Nettoomsättning (tkr) 1 000 599 815 410 857 468 888 820
Rörelseresultat (tkr) 70 289 70 227 32 811 24 858
Årets resultat (tkr) -6 037 5 412 2 709 -2 101
Summa eget kapital (tkr) 211 042 221 558 164 896 162 187
Rörelsemarginal % 7 8.6 3.8 2.8
Avk. eget kapital % 33 36.5 18 13.4
Soliditet % 39.9 45 48.5 45.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 254 5 065 5 165 5 022
Resultat/anställd (tkr) 439 436 198 140
Lön/anställd (tkr) 729 739 705 726