Analys

Omsättning

Akzo Nobel Adhesives AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. 228496 företag i länet.

Rörelsemarginal

Akzo Nobel Adhesives AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%.

Antal anställda

Akzo Nobel Adhesives AB har under det senaste året 161 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.14.

Soliditet

Akzo Nobel Adhesives AB har under det senaste året en soliditet på 48.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 14%.

Värderating

Akzo Nobel Adhesives AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.