Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - -1 -
Summa eget kapital (tkr) 120 120 120 121
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 -0.8 0
Soliditet % 100 100 100 80.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -