Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja konserver samt driva därmed förenlig verksamhet.