Koncern

KoncernInfo 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -17 -21 -22 -36
Årets resultat (tkr) 12 138 -107 12
Summa eget kapital (tkr) 3 794 3 782 3 645 3 751
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.3 3.7 -2.9 0.3
Soliditet % 95.7 95.7 95.5 92.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -