Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -24 -31 -325 -33
Årets resultat (tkr) 156 1 137 432 -790
Summa eget kapital (tkr) 10 156 10 184 9 224 8 963
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 1.5 11.7 4.8 -8.4
Soliditet % 99.9 99.9 96.7 99.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -