Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 22 336 19 881 21 177 22 254
Rörelseresultat (tkr) 3 731 1 596 2 017 2 859
Årets resultat (tkr) 1 700 326 562 1 142
Summa eget kapital (tkr) 9 948 7 636 7 310 6 748
Rörelsemarginal % 16.7 8 9.5 12.8
Avk. eget kapital % 26.3 4.4 8 18.5
Soliditet % 14.5 11.3 10.2 8.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 445 4 970 5 294 7 418
Resultat/anställd (tkr) 1 244 399 504 953
Lön/anställd (tkr) 685 498 578 659