Analys

Omsättning

Ånge Energi Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 11948 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ånge Energi Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 15%.

Antal anställda

Ånge Energi Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.15.

Soliditet

Ånge Energi Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%.

Värderating

Ånge Energi Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.