Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 380 491 1 038 12 229
Rörelseresultat (tkr) -1 661 -1 116 -1 635 9 915
Årets resultat (tkr) 784 -1 564 -3 94
Summa eget kapital (tkr) 3 173 2 388 3 952 3 955
Rörelsemarginal % -437.1 -227.3 -157.5 81.1
Avk. eget kapital % -66 -49.3 -45.3 240.4
Soliditet % 6.3 4.8 8.5 8.5
Omsättning/anställd (tkr) 380 491 1 038 -
Resultat/anställd (tkr) -1 661 -1 116 -1 635 -
Lön/anställd (tkr) 45 160 456 -