Koncern

KoncernInfo 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 1 078 949 1 035 1 080
Nettoomsättning (tkr) 10 412 700 9 201 900 7 422 800 6 640 800
Rörelseresultat (tkr) 877 300 689 100 426 100 483 000
Årets resultat (tkr) 652 100 586 600 315 700 357 800
Summa eget kapital (tkr) 1 525 700 1 441 600 1 201 800 1 239 100
Rörelsemarginal % 8.4 7.5 5.7 7.3
Avk. eget kapital % 44 37.8 25.9 31.9
Soliditet % 49.3 48.6 47.3 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 9 659 9 696 7 172 6 149
Resultat/anställd (tkr) 814 726 412 447
Lön/anställd (tkr) 500 504 470 372