Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 335 335 461 476
Nettoomsättning (tkr) 4 667 600 3 178 500 3 794 400 4 079 800
Rörelseresultat (tkr) 546 700 9 400 -5 600 55 400
Årets resultat (tkr) 381 600 22 900 57 400 3 500
Summa eget kapital (tkr) 1 066 247 599 928 576 928 519 528
Rörelsemarginal % 11.7 0.3 -0.1 1.4
Avk. eget kapital % 56.4 0 -2.1 10.7
Soliditet % 44.3 37.7 33.7 30.6
Omsättning/anställd (tkr) 13 933 9 488 8 231 8 571
Resultat/anställd (tkr) 1 632 28 -12 116
Lön/anställd (tkr) 766 738 734 664