Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 132 137 146 168
Nettoomsättning (tkr) 841 368 795 665 847 404 929 861
Rörelseresultat (tkr) 41 129 60 488 39 913 47 975
Årets resultat (tkr) 5 639 14 782 20 761 -9 461
Summa eget kapital (tkr) 105 658 100 492 91 519 74 454
Rörelsemarginal % 4.9 7.6 4.7 5.2
Avk. eget kapital % 32.2 61.9 38.7 39.3
Soliditet % 21.8 23.6 22.8 14.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 374 5 808 5 804 5 535
Resultat/anställd (tkr) 312 442 273 286
Lön/anställd (tkr) 720 693 771 757