Företagets verksamhet

Bolaget är ett fastighetsbolag som ska äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.