Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 1 435 3 982 3 572
Rörelseresultat (tkr) -16 29 638 1 138 805
Årets resultat (tkr) 91 8 120 68 30
Summa eget kapital (tkr) 20 851 20 760 25 128 25 060
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.4 128.7 4.7 3.2
Soliditet % 100 99.8 45.2 46.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -